Dahlberg  Audio  Design.

Band-diskant. "En lång".
Gå hit för en artikel om hur du tillverkar din egen multibane-banddiskant.
Diskant förresten, frekvensomfång från 400-20000hz och det jag är mest nöjd 
med så här långt. 

Del 1
Del 2
Del 3
Mätningar mm
                                                                                     
Den långa neodymium-banddiskanten är ett bidrag avsett för DIY-entusiasten.
Den är baserad på mina forsknings och testresultat och är till fullo täckt av
Svensk Copyright-lagstiftning.
Med vänlig hälsning. Bengt Dahlberg
"Galleriet ".