Dahlberg  Audio  Design.
"Den långa neodymium diskanten". Del 2

Välkommen, igen..!

Som jag lovade i min förra artikel börjar vi nu med träarbetet. På ritningen här intill kan man se profilen på mina sist tillverkade diskanter. Just den här modellen är mest lämpad för att monteras i hela sin längd mot sidan av en baffel.

Det är mycket limning, skruvning och fräsningsarbete med den lösningen som jag kommer att visa här. Naturligtvis så går det att göra på andra sätt också.

 

Det streckade området på ritningen är bakstycket som fästs i magnetkretsen. Själva infästningen görs med skruv. De syns inte på ritningen men kommer att beskrivas när vi kommer dit. Dom kraftiga svarta strecken är högtalartyg som är monterat för att skydda banden. Skydd behövs eftersom till och med vuxna människor har väldigt svårt för att hålla fingrarna i styr ibland. Träarbetet är uppbyggt runt måttet 25mm vilket gör det lätt att fixa en en lim och fräsningsjigg, man använder ett 25x25mm profilrör.

Det färdiga resultatet i genomskärning.

Om profilröret är av stål så skall det rengöras och lackas för att inte missfärga trät under limningen. Det går naturligtvis att använda rör av ädlare metall (aluminium) så att man slipper det jobbet. Fräsjiggen behövs för att kunna utföra kopier och fasfräsning och ger ett mycket bra resultat om man är noggrann.

Förutom det som syns på ritningen skall sammanhållande delar också tillverkas. Till att börja med klossar som är 88x25x40mm. 25 och 40 måtten är inget krav. Det viktiga måttet är 88mm. Täcklock över över och underkant skall också tillverkas. Till täcklocken kan man använda lite vad man känner för så länga som det inte är magnetiskt. Trä, plast, mässingsplåt eller vad som helst som är ickemagnetiskt och som tilltalar funkar.

Vi börjar med att tillverka två "U-profiler" i trä. Jag använder en standard eklist som är 44x8mm. Den andra delen är en 26mm's bred bit sågad ur en 15mm tjock ekplanka.

Använd lämpligt med lim och låt det inte sitta för länge i press, 20-30 minuter är fullt tillräckligt. Om det lämnas över natten så är risken att stålet fastnar.

  

 

När limningen är avklarad så är det dags för fräsning och det skall också göras med profilröret på plats. Ta gärna några tag med handhyveln innan fräsningen av den tunna listen så slipper ni en hel del frässpån. Fortsätt sedan med att fräsa bort millimetern från den del som skall bli rektangulär. Det är viktigt att man sätter tvingarna rätt när man jobbar så att de inte kommer i vägen vid fräsningen. Torrsimulera fräsningen innan du startar maskinerna. Och för allt i världen var rädd om fingrarna.

  

 

Den sista delen i "U-profilen" skall inte limmas utan den skruvar jag på plats. För att få rätt borrdjup så använder jag en mall (se bilderna). Det gäller framför allt för försänkningen av skruvskallarna. När listen är fastskruvad fräser jag den på bägge sidor, fasfräsningen görs precis som tidigare med stålet på plats. 

Trälister som skall bli U-profiler

Klämma, Klämma...

Trälisterna limmas

Hyvla ner om kanten sticker ut.

 
Kopierfräsning till exakt mått. Avfasning av fram och baksidan. Var noga med höjdmåttet på fräsen.

 

Fräst kant

Markera för borrning i den olimmade delen Borra med djupbegränsning. Inte mer än just 
igenom den första listen. Då drar skruvarna bra.
Försänk med mall för att inte komma för djupt Färdig halva.

Nu är det dags att göra ett höger och ett vänster element. Den ena sidan på "U-profilen" skall breddas med 8 mm. På grund av att elementen är ett spegelvänt par får man hädanefter hålla koll på upp/ner samt höger/vänster på elementen.

Limningen utförs med den skruvade delen i "U-profilen" bortplockad. Här blir det lite gillrande med tvingar igen men se bara till så att dom enskilda delarna pressas ordentligt mot underlaget. Arbeta på samma sätt som tidigare, lämpligt med lim och titta noga på bilderna hur jag har satt upp tvingarna. Överflödigt lim går bra att skära bort med en kniv i efterhand.

Den uppmärksamme ser att fräsningen av fasen inte är utförd på den här profilen ännu men det går fortfarande att göra efter det här momentet. När klossarna som skall hålla ihop det hela är limmade så är det däremot kört.

 

Klossarna tillverkar jag av det som blev över ur listen som är 15x26mm. De kapas till ca: 90mm och sen finputsas måtten i bandputsen, händiga snickare fixar det förmodligen direkt med geringssågen. Låt magnetkretsen ligga på plats när de limmas. På det viset är man säker på att den ryms när det är färdigt. Återigen, håll koll på vad som är höger/vänster och upp/ned, lägg helst upp bägge diskanterna intill varandra för att förhindra att du förväxlar.

Ena U'et skall breddas.

Sätt några tvingar för att eliminera risken för att 
det glider i sidled också.

Klossar som är 88mm långa.

U'na limmas ihop, håll koll på höger och vänster!

 
Så här ser det ut på sidan som kommer att 
hamna närmast golvet!
Ser lovande ut !

 

Nu har vi magnetsystem och snickerier. Dags att sätta ihop dem. Magnetsystemet skall fästas på den löstagbara baksidan för att man skall kunna öppna diskanten i efterhand.

Vi börjar med att placera magnetsystemet där det skall sitta i träkonstruktionen enligt bilden och skruvar sedan på de lösa listerna. Sätt sedan en tving som håller trät mot magnetkretsen mitt på långsidan (så att det inte kommer att glipa mellan trä och stål när det är färdigt, har tyvärr ingen bild på den tvingen) och markera sedan var hålen skall borras.
Borra genom trät och ned i stålet så att det blir ett märke utan att flytta på någonting.
När alla märkningar är gjorda kan listerna och magnetkretsen lossas och därefter borras och gängas hålen till exempelvis M5.
När det är klart skruvas listerna fast på stålet (håll ordning på listerna).
 

 

 

Nästa steg i träarbetet är att sammanfoga bakstycket. Till det använder jag samma 44x8mm standardlist som jag har använt till U-profilen. Kapa upp bitar som är ca 80 mm långa och limma dom som bilderna visar, kolla så att dom ryms när man sedan skall sätta ihop allting. Täcklocken över kontaktdonen mm tillverkas även dom ur samma list. Den vassa kanten rundar jag av med en hyvel och lite sandpapper och sedan fasar jag av dom enligt bilderna med fräsen. Hur dom limmas framgår rimligtvis av bilderna men håll lite koll så att det inte glider under limningen.

 

 


 

 

Nu är det dags för det lite roligare putsarbetet. En stålsickel är bra att ha för att jämna till vid täcklocken och sen så är det mest bara sandpapper och en skapligt lång kloss som behövs. Ja förutom en bra geringssåg för att kapa till längden då.

 

 

 

Magnetsystemet på plats i träkonstruktionen. Markera var hålen skall borras.
Förborra... Borra och gänga i stålet

Sammanfogning av de lösa baksidorna.

Sammanfogning av de lösa baksidorna.

Fräs biten som skall bli täcklock.

Tillpassning av täcklock.

Limning av täcklock. Sickel, ett användbart verktyg.

slipa, putsa, slipa, ... Borra, Borra, såga, såga, ...
Och så var det dags för internkablaget. Ledningsbanorna på bandet skall seriekopplas så att strömmen går åt samma håll i alla banor. Till det behövs ett internkablage. Inkopplingsprincipen för bandet syns på bilden här bredvid. Dom grå strecken skall föreställa bandets ledningsbanor och dom röda strecken är internkablaget. Vad som blir + och - är beroende av hur magneterna är monterade, det kontrolleras enklast med ett 1.5V batteri. Om bandet rör sig framåt när man ansluter batteriet så utgör kabeln som är ansluten till batteriets pluspol även diskantens pluspol

Principschema för hur bandet kopplas.

Diskanten som jag visar på bilderna har redan tyget monterat. Jag har häftat tyget på kortsidorna. Det kläms även av magnetkretsen och därför behövs det inte fästas allt för väl, det sitter ändå. Bränn (lödkolv) eller stansa för skruvhålen.

Som kabelkanal för internkablaget har det blivit många varianter under årens lopp. Allt från elrör av plast till färdig flerledarkabel har fått göra tjänst. Jag har även provat med att fräsa in ett spår i träkonstruktionen där de lösa ledarna förläggs.

Till denna diskanten använde jag dock ett vanligt 12mm kopparrör med tillhörande vinkel-kopplingarna. Den lokala rörmokaren har denna typen av rör och får du inte tag på dem där så kolla på Clas Ohlson. Utanpå röret har jag satt en "plaststrumpa" från Elfa. För att plaststrumpan skall bli hanterbar och inte flisa upp sig så bör den brännas i ändarna. Ta till ordentligt med längden, det blir enklare att få dit själva rörkonstruktionen om man har något att dra i. Röret fästs upp genom att det pressas in i hålen, det sitter tillräckligt bra om det bara kilas på plats ordentligt.


Själva kabeln består i detta fallet av cat-5 kabel där jag använder tre trådar för varje ledare. Jag har även provat med 1mm finsilvertråd i teflonslang och det fungerade också bra. 

 

När kablaget är monterat är det dags att löda fast det. Det här kan man göra lite som man vill men se till att följa principschemat på bilden ovan. Att använda en multimeter eller någon slags märkning är det som funkar bäst. Kom ihåg att löda bägge polerna i kontaktdonet för varje enskild anslutning till bandet. Just det här paret har jag valt att utrusta med polskruvar av en ganska enkel typ. Borra hål så att röret som internkablaget skall vara i kan gå igenom snickeriet.

Internkablage.

Röret skarvas med 90 gradersböjar Dra en strumpa över röret så blir det snyggare
Kablaget dras igenom röret och trät Röret hamnade lite grann för nära skruvarna
men det innebar inga problem.
 

Inkopplat och klart!

Nu är det bara tillverkningen av banden kvar, och lite städning... Vi hörs i den tredje artikeln! :-)

Del 1      Del 3

© Bengt Dahlberg & HiFiForum.nu except: Logos and Trademarks are property of their owners. All Rights Reserved